Zásady ochrany osobných údajov

1. Spoločnosť ABC DEAL s.r.o, so sídlom Lesná 1349/22, IČO 36544175, zapísaná na Okresnom súde v Nitre, oddiel Sro, vložka 12854/N (ďalej len „predávajúci“ alebo „správca“) spracováva v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie“), nasledujúce osobné údaje:

2. Vyššie uvedené osobné údaje je nutné spracovať pre vybavenie objednávok a ďalšie plnenie zo zmluvy, ak medzi vami a predávajúcim dôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy. Takéto spracovanie osobných údajov umožňuje čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenie – spracovanie je nevyhnutné pre výkon zmluvy. Predávajúci spracováva tieto údaje rovnako za účelom evidencie zmluvy a prípadného budúceho uplatnenia a obrany práv a povinností zmluvných strán. Uchovanie a spracovanie osobných údajov je za vyššie uvedeným účelom po dobu 10 rokov od realizácie poslednej časti plnenia podľa zmluvy, ak nepožaduje iný právny predpis uchovanie zmluvnej dokumentácie po dobu dlhšiu. Takéto spracovanie je možné na základe čl. 6 ods. 1 písm. c) a f) Nariadenie – spracovanie je nevyhnutné pre splnenie právnej povinnosti a pre účely oprávnených záujmov správcu.

3. Na e-mailovú adresu, prípadne telefónne číslo môžu byť kupujúcemu zasielané novinky a iné obchodné správy, tento postup umožňuje § 7 ods. 3 zákona č.480/2004 Zb., o službách informačnej spoločnosti, ak ho kupujúci neodmietne. Tieto oznámenia možno kedykoľvek akýmkoľvek spôsobom – napríklad zaslaním e-mailu alebo preklikom na odkaz v obchodnom oznámení – odhlásiť.

Spracovatelia osobných údajov

4. Spracovanie osobných údajov je vykonávané ABC DEAL s.r.o. teda správcom osobných údajov. Osobné údaje pre tohto správcu spracúvajú tiež spracovatelia:

5. Správca nemá osobu tzv. poverenca. Správcu je možné kontaktovať na emailovej adrese admin@abcoffice.sk

Za akým účelom spracúvame tieto dáta

6. Správca osobných údajov, ako prevádzkovateľ webovej stránky www.abcoffice.sk, používa na tejto webovej stránke súbory cookies, ktoré sú tu použité na účely:

Cookies

7. Zhromaždené cookies súbory sú spracované ďalšími spracovateľmi:

Práva zákazníka

8. Prosíme vezmite na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo:

Aby sme vám mohli poskytnúť čo najlepší zážitok z nakupovania, naša stránka používa súbory cookie.
Súbory cookies.